Samorząd Doktorantów UWr

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Wyborów 2016

Email Drukuj PDF

UWAGA!


Na podstawie Uchwały nr 143/2016 Senat Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zarządził przeprowadzenie

 

WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KADENCJĘ 2016-2018 NA WSZYSTKICH WYDZIAŁACH UCZELNI W DNIU 7 GRUDNIA 2016 r.

- zgodnie z ordynacją wyborczą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2018 stanąwiący załącznik do ww. Uchwały.

Szczegóły w Treści zarządzenia oraz Uchwale nr 143/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów.

 

 



Zmieniony: czwartek, 01 grudnia 2016 14:01
 

Sejmik Doktorantów 19 X 2016

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

Na posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,  które odbędzie się w dniu
19 października 2016 r. (środa) o godz. 18:00  w siedzibie Samorządu, przy ul. Krętej 1, pok. 19


Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjcie porządku obrad.
 2. Komunikaty i informacje (ref. Radosław Gil).
 3. Sprawozdanie ze spotkań konsultacyjnych MNiSW dot. opracowania nowych programów studiów doktoranckich (ref. Joanna Tomaszewska).
 4. Sprawozdanie z wyjazdu delegata Samorządu Doktorantów UWr na DFUP 15-18.09.2016 (ref. Joanna Tomaszewska).
 5. Sprawozdanie z wyjazdu delegata Samorządu Doktorantów UWr na Zjazd Nadzwyczajny KRD 08.10.2016 (ref. Joanna Tomaszewska).
 6. Organizacja Grilla dla Doktorantów (ref. Radosław Gil).
 7. Wolne wnioski (ref. Radosław Gil).
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z Sejmiku Doktorantów UWr z dnia 19 kwietnia 2016.
 9. Zamknięcie posiedzenia.
Zmieniony: środa, 05 października 2016 17:00
 

XI edycja dofinansowań indywidualnych dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowania dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czas trwania edycji: 17 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Czas przyjmowania wniosków: od 17 maja, godzina 08:00:00.

Przyznana pula środków: 6 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie indywidualne:
- na czynne uczestnictwo w konferencji krajowej 300,00 zł,
- na czynne uczestnictwo w konferencji zagranicznej 400,00 zł.


Środki przyznawane są na podstawie poprawnie złożonego wniosku. Poprawny wniosek należy złożyć najpierw drogą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) a następnie po mailowej akceptacji w ciągu 2 dni roboczych w wersji  papierowej (Dział Spraw Studenckich - Gmach Główny). Dofinansowania przyznawane są do moment wyczerpania się puli. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie czynnego udziału w konferencji, np. plan konferencji, link do strony albo mailowe (print screen) potwierdzenie od organizatora. Dofinansowania przyznawane są na przedsięwzięcia odbywające się w bieżącym roku kalendarzowym niezależnie od kwartału, w którym złożony został wniosek z zachowaniem terminu 21 dni przed danym wydarzeniem. Szczegółowe kryteria określa regulamin przyznawania dofinansowań zatwierdzony przez Radę Doktorantów UWr 8 lutego 2016 r.

Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń na adres email.

Przypominamy, że koszt opłaty konferencyjnej rozliczany będzie tylko wyłącznie na podstawie faktury wystawione na dane:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301

Szczegóły w Uchwale Rady Doktorantów UWr nr 5/2016 oraz Regulaminie przyznawania dofinansowania.

Wzór wniosku [nowy wzór od 1.04.2015 r].
Przykładowo wypełniony wniosek.

Wyniki oceny wniosków
Najczęściej zadawane pytania

Zmieniony: wtorek, 17 maja 2016 06:04
 


Strona 1 z 11

Logowanie