Samorząd Doktorantów UWr

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaproszenie na Sejmik 02 marca 2017 r.

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

Na posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,  które odbędzie się w dniu
2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00  w siedzibie Samorządu, przy ul. Krętej 1, pok. 19


Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Komunikaty i informacje - referuje Joanna Tomaszewska
 3. Sprawozdanie z X Zjazdu PDNHiS (21.01.2017) - ref. Joanna Tomaszewska
 4. Sprawozdanie z wyjazdu delegata Samorządu Doktorantów UWr na Zjazd Wyborczy DFUP (10-12.02.2017) - ref. Katarzyna Kot
 5. Sprawozdanie z Zarządu KRD (25.02.2017) - ref. Joanna Tomaszewska
 6. Sprawozdanie z I posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich założeń do Ustawy 2.0. - ref. Joanna Tomaszewska
 7. Sprawozdanie z XII Edycji Dofinansowań Indywidualnych dla Doktorantów UWr - ref. Paula Wiśniewska
 8. Omówienie zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów, treść Kodeksu Etyki Doktoranta - ref. Przemysław Mazurek
 9. Uchwalenie zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 10. Uchwalenie Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego
 11. Wybór członka Uczelnianej Komisji Wyborczej UWr
 12. Wybór członka Doktoranckiego Kolegium Elektorów UWr
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Sejmiku Doktorantów UWr z dnia 4 stycznia 2017.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Do zapoznania się przesyłam proponowany Regulamin Samorządu ze zmianami przygotowanymi przez Komisję Regulaminową

Serdecznie zapraszam także Delegatki, Delegatów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie robocze dot. zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów, które odbędzie się 27 lutego o godzinie 17:00 w siedzibie Samorządu.
Zmieniony: środa, 15 lutego 2017 21:40
 

XII Edycja dofinansowań indywidualnych dla doktorantów UWr

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  20 lutego rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowania dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czas trwania edycji: 20 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Czas przyjmowania wniosków: od 20 lutego, godz. 08:00:00.

Przyznana pula środków: 4 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie indywidualne:
- na czynne uczestnictwo w konferencji krajowej 200,00 zł,
- na czynne uczestnictwo w konferencji zagranicznej 200,00 zł.


Środki przyznawane są na podstawie poprawnie złożonego wniosku. Poprawny wniosek należy złożyć najpierw drogą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) a następnie po mailowej akceptacji w ciągu 2 dni roboczych w wersji  papierowej do Działu Spraw Studenckich (Gmach Główny, pok. 103). Dofinansowania przyznawane są do moment wyczerpania się puli. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie czynnego udziału w konferencji, np. plan konferencji, link do strony albo mailowe (print screen) potwierdzenie od organizatora. Dofinansowania przyznawane są na przedsięwzięcia odbywające się w bieżącym roku kalendarzowym niezależnie od kwartału, w którym złożony został wniosek z zachowaniem terminu 21 dni przed danym wydarzeniem. Szczegółowe kryteria określa regulamin przyznawania dofinansowań zatwierdzony przez Radę Doktorantów UWr 8 lutego 2016 r.

Decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń na adres email.

Przypominamy, że koszt opłaty konferencyjnej rozliczany będzie tylko wyłącznie na podstawie faktury wystawione na dane:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301

Szczegóły w Uchwale Rady Doktorantów UWr nr 14/2017 oraz Regulaminie przyznawania dofinansowania.

Wzór wniosku
Przykładowo wypełniony wniosek.

Wyniki oceny wniosków
Najczęściej zadawane pytania

Zmieniony: środa, 15 lutego 2017 21:14
 

Sejmik Nadzwyczajny 4.1.2017

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa)  o godzinie 18:00 w siedzibie Samorządu Doktorantów, przy ul. Krętej 1, pok. 19 odbędzie się

Sejmik Nadzwyczajny

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,
na podstawie § 11 ust. 10 Regulaminu Samorządu Doktorantów zwołuję Nadzwyczajny Sejmik Doktorantów na dzień 4 stycznia 2017 roku w siedzibie Samorządu Doktorantów.
Celem zwołania Sejmiku jest wybór (zgodnie z § 129 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego) członków Komisji Dyscyplinarnej (po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału), Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału), członka Zespołu ds Jakości Kształcenia przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr oraz zapoczątkowanie dyskusji dot. priorytetowych zadań Rady Doktorantów na rok 2017.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 3. Wybory członków Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 4. Wybory członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 5. Wybory członka Zespołu ds Jakości Kształcenia przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr
 6. Dyskusja dot. priorytetowych zadań Rady Doktorantów na rok 2017
 7. Zamknięcie posiedzenia

Z doktoranckimi pozdrowieniami,
Joanna Tomaszewska
Przewodnicząca Rady Doktorantów UWr
Zmieniony: środa, 21 grudnia 2016 13:33
 


Strona 1 z 13

Logowanie