Samorząd Doktorantów UWr

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Nowa Rada Doktorantów

Email Drukuj PDF

Dnia 25.11.2015 wybrano nową Radę Doktorantów UWr w pełnym składzie!

Przewodniczący: Radosław Gil

Wiceprzewodniczący: Patryk Gutierrez , Grzegorz Mikłaszewicz

Sekretarz: Joanna Tomaszewska

Członkowie: Nina Filipczak, Kamila Ryzner

Zmieniony: środa, 25 listopada 2015 22:22
 

Sejmik doktorantów UWr 25.11.2015

Email Drukuj PDF

Dnia 25 listopada 2015 (środa) o godz. 18:00 przy ul. Krętej 1/3, pok. 19 odbędzie się Sejmik Doktorantów UWr

Porządek obrad:

1.Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Sejmiku

3. Wybory przewodniczącego Rady Doktorantów UWr

4. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej RD

5. Wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RD UWr

Bartosz Mądry

Zmieniony: środa, 25 listopada 2015 22:23
 

Samorząd bez Rady Doktorantów - Sejmik Doktorantów UWr - 28.10.2015

Email Drukuj PDF

W związku z niewybraniem 30 września 2015 r., na posiedzeniu Sejmiku Doktorantów UWr nowego Przewodniczącego Rady Doktorantów UWr, a tym samym, nowej Rady Doktorantów UWr, zwołuję Sejmik Doktorantów UWr, który odbędzie się 28 października 2015 (środa) o godz. 18:00 przy ul. Krętej 1/3, pok. 19.

Późny termin Sejmiku wynika z prośby Przewodniczącej Komisji Wyborczej, która zobowiązała się do przeprowadzenia wyborów uzupełniających delegatów na Sejmik.

W związku, ze złożeniem mojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Doktorantów UWr, z końcem dnia 30 września 2015 r. obecna Rada Doktorantów UWr zostanie rozwiązana.

Niestety spowoduje to paraliż prac samorządu, m.in. niemożliwość rozpatrywania wniosków o dofinansowania indywidualne czy konkursu grantowego dla doktoranckich kół naukowych do czasu wyboru nowej Rady.

Mam nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Sejmiku uda się wybrać nowy, pełny skład Rady Doktorantów UWr.

Rafał Mundry
Przewodniczący Rady Doktorantów UWr

 

Rezygnacja mgr Rafała Mundrego z funkcji przewodniczącego Rady Doktorantów UWr.
Zaproszenie na Sejmik Doktorantów UWr wraz z porządkiem obrad.

 


Strona 1 z 8