Samorząd Doktorantów UWr

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

V edycja dofinasowań indywidualnych dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Email Drukuj PDF

Ze względu za wyczerpanie puli środków przyznanych na I kwartał 2015, Rada 13 lutego 2015 zamyka V Edycję Dofinansowań Indywidualnych dla Doktorantów UWr. Przyznano 30 dofinansowań na kwotę 6 000 zł. Kolejna Edycja rozpocznie się (w tym przyjmowanie wniosków) 1 kwietnia 2015. Pula na II kwartał wyniesie 5 tys. zł.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowania dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyznana pula środków: 4 000,00 zł (Uchwałą nr RD/V/2/2015 z dnia 6.02.2015 r. Rada Doktorantów zwiększa pulę środków o 2 000,00 zł do 6 000,00 zł)

Maksymalne dofinansowanie indywidualne:
- na czynne uczestnictwo w konferencji krajowej 200,00 zł,
- na czynne uczestnictwo w konferencji zagranicznej 300,00 zł.

Środki przyznawane są na podstawie poprawnie złożonego wniosku drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i papierową (Dział Spraw Studenckich - Gmach Główny, p. 113) do momentu wyczerpania się puli. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie czynnego udziału w konferencji, np. plan konferencji, link do strony albo mailowe (print screen) potwierdzenie od organizatora. Dofinansowania przyznawane są na przedsięwzięca odbywające się w bieżącym roku kalendarzowym niezależnie od kwartału, w którym złożony został wniosek z zachowaniem terminu 21 dni przed danym wydarzeniem.

Szczegóły w Uchwale Rady Doktorantów UWr oraz Regulaminie przyznawania dofinansowania.

Wzór wniosku [nowy wzór od 2015 r].
Przykładowo wypełniony wniosek.

Wyniki oceny wniosków
Najczęściej zadawane pytania

Rozliczenie wnioku:
Zmieniony: wtorek, 24 lutego 2015 10:38
 

Sejmik Doktorantów UWr - 18 XII 2014

Email Drukuj PDF

Sejmik Doktorantów UWr 18 grudnia 2014 uchwalił zmiany w Regulaminie przyznawania dofinansowań ze środków Rady Doktorantów.

Najważniejsze zmiany to:
- nowy adres mailowy na który należy przysyłać wnioski: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- wnioski należy składać 21 dni przed daną konferencją,
- dofinansowanie należy rozliczyć w ciągu 10 dni od zakończenia konferencji,
- nie rozliczenie przyznanej kwoty w terminie może skutkować cofnięciem dofinansowania przez Prorektora ds. Studenckich.
Nowy regulamin [kliknij]

Jak tylko otrzymamy informację od Prorektora ds. Studenckich o przyznanym budżecie na rok 2015, Rada ogłosi V edycję dofinansowań indywidualnych.

Dodatkowo, Sejmik wybrał swojego przedstawiciela w Uczelnianej Komisji Statutowej. Został nim mgr Jakub Krogulec (Wydział Filologiczny). Gratulujemy!
W związku ze zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym szykuje się wiele zmian w Statucie UWr, jeśli macie jakieś pomysły, co również należy zmienić, przysyłajcie je na adres Rady. Zostaną one zgłoszone przez naszego przedstawiciela na posiedzeniach komisji.

Sejmik powołał także komisję Regulaminową w składzie Patryk Gutierrez, Daniel Karkut, Wojciech Puchta. Komisja ma za zadanie opracować poprawki w Regulaminie Samorządu. Skład komisji nie jest zamknięty. W jej skład może wejść każdy doktorant. Zapraszamy na aktywnego udziału w jej pracach. Zachęcamy także do nadsyłania poprawek na nasz adres.

Zmieniony: środa, 24 grudnia 2014 12:05
 

WYBORY DO SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UWr

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Z DNIA 26.11.2014 r.

(§ 27 pkt 2 Ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącej załącznik Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego)

W SPRAWIE TERMINÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH DO WSKAZANYCH ORGANÓW REGULAMINOWYCH SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO [Sejmik Doktorantów, Wydziałowa Rada Doktorantów]

Obecny skład Sejmiku i wakaty: http://tiny.pl/qb99z
To właśnie z pośród delegatów na Sejmik wybiera się 6-osobową Radę Doktorantów UWr, która reprezentuje Samorząd.


WYDZIAŁ CHEMII

Studia Doktoranckie Chemii
4 grudzień 2014 r. (czwartek), godz. 15:00
Wydział Chemiiul. F. Joliot-Curie 14, Sala Audytorium I

 

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Studia Doktoranckie Nauk Historycznych
Studia Doktoranckie Pedagogiki
Studia Doktoranckie Psychologii
8 grudzień 2014 r. (poniedziałek) godz. 18:00
ul. Kuźnicza 49 (budynek dawnej szkoły), sala 210

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Studia Doktoranckie Informatyki
Studia Doktoranckie Matematyki
11 grudzień 2014 r. (czwartek), godz. 13:00
Instytut Matematyki, pl. Grunwaldzki 2/4, Sala 711

 

WYDZIAŁ PRAWA ADMINISTRACJI I EKONOMII

Studia Doktoranckie Nauk Prawnych
11 grudzień 2014 r. (czwartek), godz. 17:00
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Kuźnicza 46/47, Sala 2.02 D

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii
12 grudzień 2014 r. (piątek) godz. 16:00
Instytut Studiów Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3/20, Sala 108

 

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

Studia Doktoranckie Astronomii
Studia Doktoranckie Fizyki
17 grudzień 2014 r. (środa), godz. 14:00
Instytutu Fizyki Teoretycznej
Klub Instytutu Fizyki Teoretycznej pl. Maxa Borna 9, Sala 419 piętro IV

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Studia Doktoranckie Geografii
Studia Doktoranckie Geologii
Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska
17 grudzień 2014 r. (środa), godz. 16:30
Instytut Nauk Geologicznych
Pl. Maksa Borna 9, Sala 220 (II piętro)

 

 

Wszystkich doktorantów zachęcamy do udziału!

Zmieniony: środa, 03 grudnia 2014 15:24
 


Strona 1 z 2